Dạo này lướt facebook thấy nhiều người đọc sách rồi chia sẽ.
Nên mình cũng xin mạng phép chia sẻ để cùng giao lưu với mọi người,
bên cạnh đó cũng muốn nâng cao kiến thức.

Vẫn chưa gọi là giỏi, dịch hay gì đó,
nên trong quá trình đọc bài dịch có sai sót chỗ nào mong các bạn sữa giúp,
và bình luận bên dưới nhé, thank you

Cùng trao đổi, cùng trao dồi kiến thức, và cùng đỗ JLPT 1 2 3 g……go…


習慣を変えれば人生が変わる

マーク・レクラウ「署」/弓場 隆「訳」

あなたの人生の転機になる、とても簡単で、どれも大切なこと。

いますぐに実行できる、100人生のコツ

5.不平を言うのをやめる


 不平を言うことは無益行為だし、こういう人はまったく魅力的ではない。それは被害者意識の表れだ。だから、あなたはそうであってはいけない。
 不平を言うのをやめて、状況の改善に努めよう。時間がないと愚痴らず、1時間早く起きよう。自分の体重に文句を言わず、運動を始めよう。上司や政府、景気について不平を言うのをやめて、自分の人生の責任を持とう。人生の不満の他人のせいにせず、自分で状況を変えることができるという事実に気づくのが早ければ早いほど、より早く夢の実現に向かって邁進することができる。
 現状に不平を言うことは、それに意識に向けることになり、イヤな事を、ますます引き寄せてしまう結果になる。あなたはこの悪循環を断ち切り、ほしいものに意識を向けなければならない。

Exercise
 不平をすべて列挙しよう。その不平で、あなたは何を成し遂げだろうか?


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Goi:語彙
無益「むえき」vô ích
愚痴「ぐち」sự than vãn, cằn nhằn, than thở
ますます」ngày càng
引き寄せる「ひきよせる」giành, giật, kéo lại, thu hút
悪循環 「あくじゅんかん」vòng luẩn quẩn
断ち切る「たちきる」cắt đứt, dứt khoắt, phá vỡ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


Bài dịch

5.Dừng than vãn


 Hành động than vãn là một việc vô ích. Những người như vậy hoàn toàn không có sức hút. Đó là biểu hiện ý thức nạn nhân.  Vì vậy, bạn không nên làm như vậy.
 Hãy dừng than vãn, và hãy nổ lực cải hiện hoàn cảnh. Thay vì than vãn không có thời gian, bạn hãy dậy sớm hơn 1 tiếng.  Hãy ngừng than vãn về cân nặng của mình, mà hãy bắt đầu vận động.  Hãy ngừng than vãn về cấp trên, chính phủ, nền kinh tế, mà hãy chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình.  Bạn càng sớm nhận ra sự thật rằng bạn có thể thay đổi hoàn cảnh của mình, thay vì đổ lỗi cho ai đó những bất mãn của cuộc sống, bạn càng sớm có thể tiến tới để thực hiện ước mơ.
 Than vãn về tình hình hiện tại, chỉ làm bạn tập trung vào nó và kết quả sẽ thu hút những điều tồi tệ đến với bạn.  Bạn phải phá vỡ vòng luẩn quẩn đó, và tập trung vào những việc bạn muốn làm.

Exercise
 Hãy liệt kê tất cả những cái không thỏa mãn.  Bạn sẽ đạt được gì ở những than vãn đó?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

0 0 votes
お気に入り

By Taishi

Subscribe
更新通知を受け取る »
guest

0 コメント
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x